WYNAJMUJEMY SAMOCHODY
I PRZYCZEPY REKLAMOWE

Potrzebujesz auto lub przyczepę? Zadzwoń:

601-945-579

UŻYTKOWANIE PRZYCZEP REKLAMOWYCH W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - ZAGADNIENIA PRAWNE

Każdy przedsiębiorca może w dowolny sposób (w ramach obowiązujących norm prawnych) prowadzić działania związane z reklamą swojego biznesu. Planując kampanię z uwzględnieniem reklamy mobilnej realizowanej za pomocą przyczep reklamowych należy mieć na uwadze przepisy prawne, które mogą mieć wpływ na użycie przyczep w przestrzeni publicznej. Decydując się na wynajem przyczepy nasi klienci najczęściej używają je:

  • mobilnie, przemieszczając się
  • stacjonarnie, ustawiając przyczepę w określonym miejscu

W pierwszym przypadku sprawa jest jasna - przyczepa wraz z samochodem są uczestnikami ruchu drogowego. Poruszając się po drogach publicznych z zachowaniem przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego można spokojnie realizować założoną trasę przejazdu przyczepy. Bez względu na to czy jest to przejazd spontaniczny czy po ściśle zaplanowanej wcześniej trasie. Do użytkowania oferowanych przaz nas przyczep w zupełności wystarczy prawo jazdy kat. B. Nie wymagane są żadne dodatkowe uprawnienia.

przyczepy reklamowe a prawo

Przy chęci ustawienia przyczepy i korzystania z jej potencjału reklamowego stacjonarnie należy pamiętać o respektowaniu przepisów prawnych ustalonych na szczeblu centralnym jak również tych wynikających z uchwał czy zarządzeń miejskich, rad gmin lub innych jednostek lokalnych. Nasze przyczepy mobilne można użytkować na terenie całego kraju, dlatego szczegółowych ustaleń dotyczących ustawienia reklam należy poszukiwać w konkretnych jednostkach samorządowych. Może okazać się, że będziemy zmuszeni do usunięcia nośnika reklamy (przyczepy) ze względu na zakaz obowiązujący na danym terenie. Za złamanie stosownych przepisów grożą kary pieniężne.

Ustawienie przyczepy w pasie drogowym, legalne czy nie?

Ze względu na dobrą ekspozycję reklamy częstym jest ustawianie pojazdu z przyczepą bądź samej przyczepy w tzw. pasie drogowym. Co oznacza to pojęcie? Zgodne z ustawą o drogach publicznych, która weszła w życie 21.03.1985 za pas drogowy uważa się wydzielony grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga, obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu. Umieszczanie w pasie drogowym reklam bez zgody zarządcy drogi jest zabronione.

przyczepy przy pasie drogowym

Przepisy jednak nie wyznaczają jednoznaczej granicy określającej czy przyczepa znajdująca się w ciągu pasa drogowego będzie potraktowana jako legalny postój pojazdu czy jako nielegalne zajęcie pasa drogowego. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Spory w tym zakresie są rozwiązywane przez Sąd Administracyjny. Przy czym należy pamiętać, że odpowiedzialnym za nielegalne zajęcie pasa drogowego może być nie tylko prawny właściciel przyczepy tylko osoba, która nią dysponuje (np. na podstawie umowy).

Jakie są opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Ogólne informacje na ten temat można znaleźć w artykule 40 pkt. 4 w/w ustawy o drogach publicznych:

4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 midx2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

Wysokość opłat może być regulowana lokalnie przez jednostki samorządowe. Jakie kryteria brane są pod uwagę przy ustalaniu opłat można sprawdzić w ustawie o drogach publicznych. W art. 40 pkt. 8 tej ustawy zapisano:

8. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 midx2 pasa drogowego. Stawki opłaty nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego. Przy ustalaniu stawek uwzględnia się:

a. kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty;
b. rodzaj elementu zajętego pasa drogowego;
c. procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni;
d. rodzaj zajęcia pasa drogowego;
e. rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

Termin uregulowania opłaty wynosi 14 dni. Za zajęcie pasa drogowego bez uzgodnienia z zarządcą nakładana jest kara w wysokości dziesięciokrotności stawki przez niego wyznaczonej. Ukaranym można zostać również za przekroczenie ustalonego okresu w jakim można legalnie zajmować pas drogowy, jak również za przekroczenie zgłoszonej wcześniej powierzchni pasa.

Jak uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w Warszawie?

Jeżeli ulica przy której ma zostać ustawiona przyczepa z reklamą podlega Zarządowi Dróg Miejskich w Warszawie (można to sprawdzić tutaj: https://zdm.waw.pl/dzialania/ulice/), to należy złożyć odpowiedni wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy. Miejscem w którym przyjmowane są wnioski jest Kancelaria Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, czynna od 7.30 do 15.30. Istnieje także możliwość wysłania go pocztą na adres ZDM: ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa. Razem z wnioskiem powinno dołączyć się również szczegółowy plan sytuacyjny z zaznaczeniem miejsca reklamy, informacje dotyczące sposobu montażu, wymiarów, kolorystyki, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Termin wydania odpowiedzi przez ZDM to 30 dni. Dzienne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego zostały opublikowane w uchwale nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy. Jej treść można sprawdzić w tym miejscu.

Bardziej szczegółowe informacje w zakresie ustawienia przyczepy reklamowej na terenie Warszawy można uzyskać w:
Wydziale Pasa Drogowego – Zespół ds. Reklam
tel.: (22) 55 89 117 /153/195/221/303/382

przyczepa reklamowa

Zobacz także:

Zalety reklamy na przyczepach

Zasady wynajmu przyczep

Specyfikacja techniczna przyczep

Potrzebujesz niezawodnego samochodu do pracy? Wynajmij Volkswagena Craftera >

NASZ ADRES

ul. Armii Ludowej 7,
00-575 Warszawa

TELEFONY

+48 601-945-579


Dostarczamy samochód, przyczepę w całej Unii Europejskiej
Działamy na rynku od 1991 roku

DZIAŁAMY 24h/DOBĘ

przez 365 dni w roku

Dostarczamy samochód, przyczepę w całej Unii Europejskiej Działamy na rynku od 1991 roku
Nasza strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.   
ZGODA